,,შაქრით თუ უშაქროდ” გადაცემის სტუმარი: ჟანრი ლოლაშვილი (22.05.2022)
შემდეგი გაჩერება - ჟანრი ლოლაშვილი